Služby

Posúdenie, zameranie a cenová kalkulácia

 • obhliadka miesta, ktoré je potrebné zatepliť
 • posúdenie vhodnosti zateplenia striekanou izoláciou
 • konzultácia hrúbky zateplenia
 • zameranie a zdokumentovanie miesta
 • pripojiteľnosť na zdroj elektrickej energie
 • predloženie Cenovej kalkulácie
 • upresnenie termínu realizácie

Poradenstvo

V oblasti zateplenia Vám poskytneme informácie o požiadavkách na zateplovanie a o ďalších možnostiach.

ĎALŠIE SLUŽBY

Naša firma vykonáva aj obnovu striech dekoratívnymi asfaltovanými krytinami (pozri www.obnovastrechy.sk) a s tým súvisiace ďalšie služby, ako sú:

 • oprava komínov – renovácia tehlovým vzorom
 • odstránenie lapačov snehu
 • lemovanie a spevnenie okrajov strechy odkvapovými a záveternými lištami
 • demontáž a montáž odkvapového systému
 • montáž strešných okien, svetlíkov a strešných výlezov
 • natretie jestvujúcich plechových častí strechy
 • zateplenie strechy izoláciou medzi krokvy strešnej konštrukcie
 • čistenie striech tlakovou vodou aj nasucho
 • kompletná obnova náterov plechových striech

Mimosezónne služby

 • rekonštrukcie domov a bytov
 • zateplovanie
 • interiérové práce
 • nivelácie
 • pokládka drevených a laminátových podláh
 • pokládka kobercov