Materiály

Charakteristika izolačných materiálov

  • Zdravotne nezávadný materiál
  • Chemický stály materiál
  • rýchla aplikácia a dlhá životnosť
  • výborná priľnavosť k rôznym materiálom
  • spojitá izolačná vrstva bez tepelných mostov
  • výborné vlastnosti z hľadiska nasiakavosti
  • mechanickí zosilnenie konštrukcií

Spojitosť aplikovaných izolačných materiálov

Spojitá vrstva izolačného materiálu neobsahuje žiadne medzery a spoje, ktoré by sa mohli vplyvom času a degradácie materiálu rozširovať  a tým narúšať celkovú funkciu tepelnoizolačnej alebo hydroizolačnej vrstvy. Tepelnoizolačná pena pri nástreku na povrch expanduje – dokonale plní všetky dutiny a medzery, ktoré by mohli vzniknúť v realizovanej konštrukcii – týmto sa eliminuje riziko vzniku lokálnych tepelných mostov, ktoré sa vytvoria nedkokonalým spojením materiálov, uvoľnením izolačných dosiek alebo ich vzájomným posunom.

Stálosť tepelnoizolačnej peny vo vonkajšom prostredí

(ide hlavne o aplikáciu na ploché strechy a fasády) Dvojzložková pena, v ktorej zložky A (polyol) a B (iso) bezo zvyšku zreagovali sa vplyv ultrafialového žiarenia prejavuje len veľmi pomaly a to len na povrchu. Napriek tomu každú izolačnú penu vystavenú vonkajšiemu prostrediu, resp. priamemu slnečnému žiareniu je nutné ošetriť ochrannou vrstvou, tzv. UV filtrom – obvykle náterom PUR farbou alebo nástrekom vrstvy polyurey – výborne spolupôsobiacim s polyuretánovou penou a zároveň vytvárajúcim dokonalú a jednoliatu hydroizolačnú vrstvu strešného plášťa plochej strechy.

Materiály sú certifikované podľa nemeckých štandardov DIBt

Používame výrobky nemeckej spoločnosti PCC Prodex, ktorá vyrába izolačné materiály v licencii nemeckej materskej spoločnosti PCC SE so sídlom v Duisburgu. Tieto produkty sú certifikované podľa nemeckých štandardov DIBt a spĺňajú všetky požiadavky z hľadiska kvality, bezpečnosti a odolnosti.

Certifikát mäkká pena EKOPRODUR S0310